วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมเลือกตั้ง สร้างพื้นฐานประชาธิปไตยในสถานศึกษา


การเลือกตั้งในสถานศึกษาเป็นพื้นฐานเริ่มต้นในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้ว่า การลงคะแนนเสียงเป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ในการปกครอง

รับน้อง...ด้วยดอกไม้ และ รอยยิ้ม

รับน้อง หรือ กิจกรรมต้อนรับนักเรียนหรือนักศึกษาใหม่ คือ กิจกรรมที่นักศึกษาหรือนักเรียนรุ่นพี่ จัดขึ้นสำหรับ นักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษา เป้าหมายเพื่อทำให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษานั้น และเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษา

พิธีไหว้ครู


วันไหว้ครู 2558 วันนี้เรามีบทความ ประวัติวันไหว้ครู ตัวอย่างพานไหว้ครู  ดอกไม้ไหว้ครู  บูชาครูผู้มีพระคุณมาฝาก

          หลังจากเปิดเทอมใหญ่ในเดือนพฤษภาคม หรือเดือนมิถุนายน สถานศึกษาหลายแห่งจะจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งการกำหนดวันนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโรงเรียน แต่สิ่งที่ยึดเหมือนกันก็คือต้องตรงกับวันพฤหัสบดี สงสัยไหมว่า ทำไมวันไหว้ครูต้องเป็นวันพฤหัสบดี แล้วความหมายที่แท้จริงของการไหว้ครูคืออะไร