วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร ระดับปวช.,ปวส.


จบม.3 ศึกษาต่อ ปวช.พณิชยกรรม
รอบเช้า รอบสาย รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์
  • สาขาบัญชี
  • สาขาการขาย
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาการท่องเที่ยว
จบม.6 ,ปวช. ต่อ ปวส. บริหารธุรกิจ
รอบเช้า  รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์
  • สาขาบัญชี
  • สาขาการขาย
  • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาการจัดการ
ปวช หลักสูตร 3 ปี และ ปวส.หลักสูตร 2 ปี


มีทุนการศึกษาทุกภาคเรียน!!!