วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โปรโมชั่นล่าสุด กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา วิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ
นักศึกษาหางาน สถานประกอบการหาคนเรียนที่.. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 
ปวช.
สมัครวันนี้ - 30 ธันวาคม รับทุนการศึกษา 6,000 บาท /ปี

2 มกราคม -31มกราคม รับทุนการศึกษา 4,000 บาท/ปี
1 กุมภาพันธ์ -28 กุมภาพันธ์ รับทุนการศึกษา 3,000 บาท/ปี

ปวส.
สมัครวันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ รับทุนการศึกษา 4,000/ปี
1มีนาคม - 31 มีนาคม รับทุนการศึกษา 2,000บาท/ปี

รักษาสิทธิ จองที่เรียน 1,000 บาท (นำมาหักค่าเทอมวันมอบตัว)
ติดต่อ  02-215-8158   ,  02-215-6235