วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

เชิญประชุมศิษย์เก่าเจ้าพระยา

ประกาศเรื่อง ประชุมศิษย์เก่าเจ้าพระยา
นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปี2515-2553
ขอเชิญมาประชุมเพื่อจัดงานสังสรรค์ ในวันที่ 1 ก.พ.58 เวลา 14.00 น
ที่ห้องประชุม 1 วิทยาลัยฯ
ผู้ที่จะมาประชุมกรุณาแจ้งชื่อที่อาจารย์วีรนุชคะ
(ประธานรุ่นทุกรุ่นพยายามมาให้ได้นะคะ)