วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

รับน้อง...ด้วยดอกไม้ และ รอยยิ้ม

รับน้อง หรือ กิจกรรมต้อนรับนักเรียนหรือนักศึกษาใหม่ คือ กิจกรรมที่นักศึกษาหรือนักเรียนรุ่นพี่ จัดขึ้นสำหรับ นักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษา เป้าหมายเพื่อทำให้นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษานั้น และเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษา

ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา เองก็ได้จัดแบบอย่างของการรับน้องให้เป็นรูปแบบที่มีวัฒนธรรมผสมผสานด้วยความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและให้ทุกคนได้รู้จัก และเป็นแบบอย่างที่นำไปเป็นตัวอย่างที่ดีได้
รับน้องรอบค่ำ