ปฏิทินการศึกษา


กำหนดการเปิดภาคเรียน 2/2557 (รอบเช้า)

 1. ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น 10ตุลาคม2557
 2. สอบซ่อมเสริมวันอังคาร 14-17ตุลาคม 2557
 3. วันจันทร์ที่27ตุลาคม 2557 เปิดเรียนทุกระดับ (นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่2 ปวส.ที่ขอผ่อนค่าเทอมต้องชำระวันลงทะเบียนอย่างน้อย 2000บาทจึงได้หนังสือฟรี)
 4. วันพฤหัสที่6พฤศจิกายน2557 กิจกรรมลอยกระทง
 5. วันพุธที่12พฤศจิกายน 2557 สอบธรรมศึกษา
 6. วันศุกร์ที่14พฤศจิกายน 2557 กิจกรรมวันบิดาแห่งฝนหลวง
 7. วันพฤหัสที่4ธันวาคม 2557 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย
 8. วันศุกร์ที่5-7ธันวาคม2557 กิจกรรมกีฬาสี
 9. วันพุธที่10ธันวาคม2557 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
 10. วันอังคารที่16ธันวาคม2557  วันกีฬาแห่งชาติ
 11. วันอังคารที่30ธันวาคม2557 งานปีใหม่
 12. วันพุธที่31ธันวาคม2557 - อาทิตย์ที่4มกราคม2558 หยุดปีใหม่
 13. วันจันทร์ที่ 12-15มกราคม2558 สอบกลางภาคเรียนที่2
 14. วันศึกษที่16มกราคม2558 หยุดวันครู1วัน
 15. วันอาทิตย์ที่18มกราคม2558 วันวิชาการ
 16. วันเสาร์ที่24มกราคม2558 สอบV-NET ระดับปวช.
 17. วันเสาร์ที่25มกราคม2558 สอบV-NET ระดับปวส.
 18. วันเสาร์ที่7-8มกราคม2558 ปัจฉิมนิเทศจังหวัดระยอง
 19. วันจันทร์ที่2-6มีนาคม2558 สอบปลายภาค
 20. สอบมาตรฐาน ปวช.3 ปวส.2 วันเสาร์ที่7มีนาคม2558 03 ก.ค. 2557 พิธีหล่อเทียนพรรษา
07 ก.ค. 2557 กีฬาต้านยาเสพติด
10 ก.ค. 2557 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา กิจกรรมสาบานตนเป็นพุทธมามะกะ กิจกรรมรับวุฒิบัตร นักธรรมตรี โท เอก ณ วัดพระยายัง
11 ก.ค. 2557 หยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
14 ก.ค. 2557 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
18 ก.ค. 2557 บรรยายพิเศษภัยจากสารเสพติด
29 ก.ค. 2557 กิจกรรมวันภาษาไทย