ติตต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
เลขที่ 34 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2215-8158 , 0-2215-6235

เว็บไซท์หลักของโรงเรียนเว็บไซท์หลักของโรงเรียน

ดู วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า