โปรโมชั่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา วิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ

นักศึกษาหางาน สถานประกอบการหาคนเรียนที่.. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา 


ปวช.สมัครวันนี้ - 30 ธันวาคม รับทุนการศึกษา 6,000 บาท /ปี
2 มกราคม -31มกราคม รับทุนการศึกษา 4,000 บาท/ปี
1 กุมภาพันธ์ -28 กุมภาพันธ์ รับทุนการศึกษา 3,000 บาท/ปี


ปวส.สมัครวันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ รับทุนการศึกษา 4,000/ปี
1มีนาคม - 31 มีนาคม รับทุนการศึกษา 2,000บาท/ปี
รักษาสิทธิ จองที่เรียน 1,000 บาท (นำมาหักค่าเทอมวันมอบตัว)
ติดต่อ  02-215-8158   ,  02-215-6235